Bu manifesto ile yayın hayatına başlayan icerikalgisi.org, internet kullanımının haber alma, medya okur yazarlığı, araştırma yönünde artan kullanım alanı çerçevesinde paralel artış gösteren yer sağlayıcı servislerin (Facebook, Youtube, Twitter vb.) ve bu servislerde içerik üreten her boyutta üreticinin toplum ve insana karşı olan insani değer ve sorumlulukları hakkında analizler yapmak ve yaptığı analizleri toplumla paylaşmak amacıyla kurulmuştur.

Yer sağlayıcı algoritmalarının yarattığı yankı fanuslarından dışarı bakabilme, eleştirel düşünceyi arttırma, medya okur yazarlığı kazandırma, evrensel değerleri benimseme, nefret söylemlerinin önüne geçebilme ve din, dil, ırk eşitliğini koruma gibi kavramlarda fayda sağlamak için çalışır. Bunun yanı sıra kullanıcıları, veri gizliliği, reklam ve viral içerikler konusunda bilinçlendirme misyonu edinmiştir.

Sosyal Paydaşlar

İçerik Algısı, yukarıda belirtilen hususlarda topluma fayda sağlamak amacıyla yaptığı veya geçmişte yapmış olduğu partnerlikleri burada listeleyecektir.

Yayın İlkeleri

 • İçerik Algısı, bir doğrulama veya haber kanalı değildir.
 • İçerik Algısı, tarafsız bir şekilde aşağıdaki ilkelere bağlı kalarak, kişi ve kurumlar tarafından üretilen her türden içerik ve iletişim mesajlarının (Reklam, viral, propaganda, sms, mail, açıklama vb.) analizini yapar, verdiği mesajı inceler ve buna dair içgörüler yayınlar.
 • İçerik Algısı hiç bir şekilde, hiçbir içeriği keyfiyetle veya başka bir kişi/kurumun direktifiyle işaretlemez, etiketlemez, etkilemez ve hedef göstermez.
 • İncelediğimiz içeriklerde, siber zorbalık, kimliksizleştirme, ırkçılık, nefret söylemi ve cinsiyetçi söylemlerin yer aldığı belirtilebilir. Bu eylem, içerik üreticisini işaretlemeden, olumsuz etkilemeden ve hedef göstermeden yapılır. Bu işlemde çıkarım ve içgörüler değil, kelimelerin anlamı baz alınır. Anlamlar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Etik Kurallar çerçevesinde değerlendirilir. (Bu içerikte Nefret Söylemi vardır şeklinde değil, bu içeriğin kitlede etkisi Nefret Söylemi algısı yaratabilir şeklinde açıklanır.) Ancak bu tür söylemleri kutuplaştırıcı ve suça dönüştürücü ölçekte ifade etmez ve yayın yapmaz. Yapılacak yayında topluma fayda amacıyla, bu tür içerik ve söylemlerin olası toplumsal etkilerini ve bu etkilerden nasıl korunacağına ilişkin bilgiler verilir. Bu tür örnekler, toplumsal infial yaratan mesajlar ve içerikler arasından seçilir. (Seçim kısmı Metodoloji alanında belirtilmiştir.)
 • İçerik Algısı, analizlerini uygularken herhangi bir siyasi tavır takınmadan, bir görüşün savunuculuğunu yapmadan, içeriklerin veya analiz edilen mesajın toplumda uyandırdırabileceği algıyı ortaya koyar.
 • Editör, yazar ve tüm yönetim kadrosunun hiç bir siyasi üyeliği olamaz. Bu kadrolarda çalışan kişiler hiç bir siyasi çıkarı savunamaz, yerici veya yüceltici hiçbir yorum yapamaz.
 • Algı ve içerik analizlerini yaparken kaynağını vereceği araştırma sonuçlarını ortaya koyabilir. Kendi araştırmalarında kullanılan metotları ve kapsamını açık şekilde ifade eder.
 • Yayın prensipleri dahilinde toplumsal fayda gözeten vizyon ve temel değerlerinde; herkesin ırk, renk, cinsiyet, yönelim, kimlik, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğe ve özgürlüğe inanmaktadır.
 • Hiçbir duyum, iddia ve sav üzerine yayın yapılmaz. İçerik Algısının bir içeriği analiz etmesi için, içeriğin üretilmiş ve paylaşılmış/söylenmiş ve kayıtlara geçmiş olması gerekir.
 • Adli vakalarda, hukuka ve istihbarat durumlarına etki edecek, yönlendirecek yayınlar yapılmaz.
 • Silahlı hiç bir örgüte fayda sağlayacak yayınlar yapılmaz. Bu tür örgütlerin ve paydaşlarının içerikleri analiz edilmez.
 • İçerik analizinin tüm aşamaları Metodoloji alanında şeffaflıkla ortaya konur.
 • İçerik danışmanlığı gelir modeli ile çevrelenen yapısında üretilen içerikler ve yayınlar, gelir getirici kurumlar tarafından etkilenmez. Gelir getirici kurumlar tarafından etki talebi veya pozisyonu alındığı taktirde anlaşmalar feshedilir, kurum sitemizde teşhir edilir ve o kurumla ikinci bir anlaşma imzalanmaz.

Gelir Modeli

İçerik Algısı, Metrik/İA çatısı altında kişi, kurum ve kuruluşlara içerik danışmanlığı çerçevesinde gelir modelini şeffaf bir biçimde konumlandırmakta ve içerik partneri olduğu kurumlara misyonu çerçevesinde hizmet vermektedir. Aşağıdaki listede her yıl bu kurumların isimleri listelenmektedir.

2020 Yılında içerik diline katkıda bulunduğumuz markalar;

içerik algısı-manifesto-gelir modeli-markalar-kurumlar-partnerler